// گزیده های معارفی / داستان

تكريم ميهمان و تقديس لباس روحانيت توسط شهيد آيت‌الله قاضي طباطبايي(ره)

عنوانتكريم ميهمان و تقديس لباس روحانيت توسط شهيد آيت‌الله قاضي طباطبايي(ره)
خلاصهشخصي كه مخالف آيت الله قاضي ـ شهيد محراب ـ بود به منزل ايشان مي‌آيد، ايشان او را بسيار احترام مي‌كند، علت را جويا مي‌شوند. مي‌فرمايد: مهمان بود و لباس روحانيت داشت پس بايد تكريم و تقديس مي‌شد.
حكايتشهيد آيت الله قاضي كه تربيت يافته دستورات قرآن و مكتب اهل بيت(ع) بود، رفتاري مؤدبانه و برخوردي اخلاقي و متواضعانه داشت. روزي يكي از مخالفين ايشان كه روحاني بود، وارد منزل آقاي قاضي شد، آيت الله شهيد تمام قد بلند شد و آن روحاني را احترام كرد، بعد از رفتن آن روحاني كسي به آقاي قاضي گفت: آقا اين شخص اختلاف سليقه شديد با شما دارد و كارهاي شما را به انتقاد مي‌گيرد، چرا اين قدر او را احترام كرديد! فرمود: به دو دليل، اول اينكه ايشان مهمان من بود و احترام مهمان واجب است، دوم اينكه قداست لباس روحانيت بايد حفظ شود.
پيامها1. احترام مهمان لازم است. 2. اولياي خدا حق‌شناس هستند. 3. لباس روحانيت بايد مقدس بماند.
منبعجلوه محراب شهيد آيت الله سيد محمد علي قاضي
نويسندهمركز بررسي اسناد
ناشروزارت اطلاعات
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپاول
صفحه21

/// آخرین گزیده‌ها