// گزیده های معارفی / داستان

جزاي عمل نكردن به دستورات قرآن

عنوانجزاي عمل نكردن به دستورات قرآن
خلاصهزماني يك قاري را بر سر قبر حاكمي اجير كردند تا مرتب در آنجا قرآن بخواند، ولي حاكم در عالم رؤيا به قاري اعتراض مي‌كند كه چرا بر سر قبر من قرآن مي‌خواني. چون با هر آيه‌اي كه تو مي‌خواني، بر عذاب من افزوده مي‌شود و از من مي‌پرسند كه چرا به آن عمل نكردي؟
حكايتزماني كه يكي از حاكمان مسلمان مصر مُرد، يك نفر قاري با حقوقي گزاف بر سر قبرش اجير كردند و او سرگرم قرائت بود. روزي خبر آوردند كه قاري ناپديد شده است، پس از هر طرف شروع به تحقيق و تجسّس كردند، تا بالاخره او را يافتند و پرسيدند: چرا فرار كردي؟! اما قاري جواب نمي‌داد و فقط مي‌گفت: استعفا مي‌دهم. به او گفتند: دو برابر اين حقوق را به تو مي‌‌دهيم. گفت: اگر چندين برابر هم بدهيد، حاضر نيستم اين كار را انجام دهم. سرانجام به او گفتند: دست از تو برنمي‌داريم تا علت را بگويي. گفت: چند شب قبل لحظه‌اي بر سر قبر خوابم برد. در عالم رؤيا صاحب قبر به من اعتراض و پرخاش كرد كه چرا بر سر قبر من قرآن مي‌خواني؟ گفتم: مرا اينجا آورده‌اند تا براي تو قرآن بخوانم، بلكه خيري و ثوابي به تو برسد. گفت: چنين نيست، بلكه هر آيه‌اي كه تو مي‌خواني آتشي بر آتش من افزوده مي‌شود و به من مي‌گويند: مي‌شنوي؟ چرا در دنيا به اين آيات عمل نكردي؟ ... مرا معاف داريد چون من ديگر جرئت ندارم بر سر اين قبر قرآن بخوانم.
پيامها1. خواندن قرآن بدون عمل به آن، در آخرت، تنها مايه عذاب است. 2. اگر آيات قرآن براي بهشتي‌ها درجه است، براي كساني كه شنيدند و عمل نكرده‌اند، «دركه» دوزخ است.
پاورقي1. شيخ صدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج 1، ص 171.
منبعسرگذشت‌هاي تلخ و شيرين قرآن
نويسندهغلامرضا نيشابوري
ناشرسيد جمال اسدآبادي
محل چاپقم
سال چاپ1375
نوبت چاپاول
جلد4
صفحه87

/// آخرین گزیده‌ها