// گزیده های معارفی / داستان

لزوم انجام كارها از مجراي خاص‌شان

عنوانلزوم انجام كارها از مجراي خاص‌شان
خلاصهحضرت موسي(ع) به مردي برخورد كرد كه مدت مديدي عبادت مي‌كرد و حاجتي داشت. پس از خداوند علت تأخير در اداي حاجتش را سؤال كرد. خداوند به موسي فرمود: حاجتش را برآورده نمي‌كنم مگر از راهي كه به وي گفتم وارد شود.
حكايتموسي به مردي برخورد كرد كه دست به دعا برداشته بود. موسي(ع) به دنبال كارش رفت هفت روز بعد وقتي كه به آنجا برگشت ديد همان شخص دستش به آسمان بلند است. به خداوند عرض كرد: آيا اين بنده تو نيست كه هفت روز است از تو حاجت مي‌خواهد و تو هنوز اجابت نكرده‌اي. خداوند به موسي وحي كرد: اگر اين شخص آنقدر مرا بخواند كه دست‌هايش ناتوان شود و بيفتد و زبانش بريده گردد من دعاي او را اجابت نمي‌كنم مگر از همان دري بيايد كه به وي امر كرده‌ام.
پيامها1. همه به طريقي خداوند را مي‌پرستند اما براي رسيدن به بهشت بايد به گونه‌اي او را عبادت كرد كه خود بيان مي‌دارد.
منبعكليات حديث قدسي
نويسندهشيخ حر عاملي
مترجم/مصححزين العابدين كاظمي خلخالي
ناشردهقان
محل چاپتهران
سال چاپ1375
نوبت چاپششم
جلد1
صفحه122

/// آخرین گزیده‌ها