// گزیده های معارفی / داستان

تجسّم صورت برزخي مجرم و گناهكاري به صورت سگ

عنوانتجسّم صورت برزخي مجرم و گناهكاري به صورت سگ
خلاصهشخصي با صفا و خيرانديشي براي زيارت به كاظمين مي‌رود در آنجا جنازه‌اي را در حال تشييع مي‌بيند كه سگي وحشتناك بر روي آن است، و متوجه مي‌شود اين سگ، چهره برزخي آن مرده است چراكه او در زندگي، فردي مجرم و گناهكار بوده است.
حكايتشخصي باصفا و خيرانديشي به نام دكتر حسين احسان كه زمستان‌ها شش ماه به كربلا مسافرت مي‌كرد و در آنجا فقرا را به رايگان معالجه مي‌كرد مي‌گويد: براي زيارت به كاظمين مشرّف شدم. در كنار شطّ دجله جنازه‌اي را ديدم كه از ماشين پياده كرده، بر دوش گرفتند و به طرف حرم مطهر امام كاظم و امام محمد تقي(ع) بردند. من هم كه عازم حرم بودم به دنبال جنازه حركت كردم. ناگاه ديدم سگ سياه و وحشت‌انگيزي بر روي جنازه رفته است. از افرادي كه نزديكم بودند پرسيدم: روي جنازه چيست؟ گفتند: چيزي نيست همان پارچه‌اي است كه مي‌بيني. در اين هنگام دريافتم، آن سگ شكل مثالي و برزخي صاحب آن جنازه است كه تنها من مي‌بينم و ديگران نمي‌بينند. ديگر چيزي نگفتم تا جنازه را به صحن مطهر رسانيدند. هنگام ورود به صحن، آن سگ از روي تابوت به پايين پريد و در گوشه‌اي بيرون صحن ايستاد، تا اينكه جنازه را طواف دادند و بيرون آوردند. دوباره آن سگ به روي تابوت پريد و بر بالاي جنازه رفت.
بعدها متوجه شدم صاحب آن جنازه فرد مجرم و متجاوزي بوده كه صورت برزخي او به شكل سگ، مجسم شده بود.
پيامها1. اعمال اين دنيا در برزخ و آن جهان بروز مي‌كند.
پاورقي1. علامه طهراني، اقتباس از كتاب معادشناسي، ج 2، صص 218 و 219.
منبععالم برزخ در چند قدمي ما
نويسندهمحمد محمدي اشتهاردي
ناشرنبوي
محل چاپقم
سال چاپ1385
نوبت چاپسيزدهم
صفحه161

/// آخرین گزیده‌ها