// گزیده های معارفی / داستان

مخالفت ابراهيم ادهم با درخواست ستمگر

عنوان
خلاصه
حكايت
پيامها
پاورقي1. فضايل بلخ، ص 106.
منبعپيران بلخ
نويسندهجواد نوربخش
ناشريلدا قلم
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپاول
جلد1
صفحه121

/// آخرین گزیده‌ها