// گزیده های معارفی / داستان

توبه سبب تبديل گناه به حسنه

عنوانتوبه سبب تبديل گناه به حسنه
خلاصهخداوند آنقدر مهربان است كه پس از توبه بنده خود، براي خجالت نكشيدن او گناه را از ياد او مي‌برد.
حكايتخداوند به داوود(ع) وحي كرد: اگر بنده‌اي گناهي را مرتكب شد و بعد از‌ آن توبه كرد و خجالت كشيد از اينكه آن گناه را ذكر كند، من او را مي‌بخشم و به حافظان عمل دستور مي‌دهم كه از ياد آن شخص ببرند، و آن را مبّدل به حسنه مي‌كنم؛ چون ارحم الراحمين هستم.
پيامها1. توبه واقعي، سيئات را به حسنات تبديل مي‌كند.
منبعكليات حديث قدسي
نويسندهشيخ حر عاملي
مترجم/مصححزين العابدين كاظمي خلخالي
ناشردهقان
محل چاپتهران
سال چاپ1375
نوبت چاپششم
جلد1
صفحه160

/// آخرین گزیده‌ها