// گزیده های معارفی / داستان

فضيلت زيارت عاشورا و بركات آن

عنوانفضيلت زيارت عاشورا و بركات آن
خلاصهيكي از علما در خواب، ملك الموت را مي‌بيند كه به تازگي از قبض روح ميرزا ابراهيم محلاتي برگشته است. درباره جايگاه ميرزا سؤال مي‌كند و ملك الموت مي‌گويد وي به خاطر مداومت بر خواندن زيارت عاشورا، جايگاه بسيار خوبي در عالم برزخ دارد.
حكايتمرحوم شيخ جواد بن شيخ مشكور عرب كه يكي از اجلّه علما و فقهاي نجف اشرف بوده، در شب 26 صفر 1336 هـ.ق در نجف اشرف، ملك الموت را در خواب مي‌بيند. پس از سلام، از او مي‌پرسد از كجا مي‌آيي؟ عزرائيل مي‌فرمايد: از شيراز. روح ميرزا ابراهيم محلاتي را قبض كردم. شيخ عرض مي‌كند: روح ميرزا ابراهيم، در عالم برزخ چه حالي دارد؟ مي‌فرمايد: خيلي خوب، در بهترين باغ‌هاي عالم برزخ است و خداوند هزار فرشته را براي خدمت‌گزاري او معيّن كرده [است]. دوباره مي‌پرسد:‌ چه عملي انجام داده كه به اين مقام رسيده است؟ آيا به خاطر مقام علمي و تدريس و تربيت شاگرد بوده است يا به خاطر نماز جماعت و رساندن احكام به مردم؟ فرمود: نه، اين مقام به علت مداومت بر خواندن زيارت عاشورا بود. چون محلاتي در سي سال آخر عمرش زيارت عاشورا را ترك نكرد و هر روزي كه به سبب بيماري يا امري ديگر نمي‌توانست زيارت عاشورا بخواند نايب مي‌گرفته است. شيخ از خواب بيدار مي‌شود. فرداي آن روز تلگراف فوت محلاتي به نجف اشرف مخابره مي‌شود و درستي خواب شيخ مشكور آشكار مي‌گردد.
پيامهازيارت عاشوراي امام حسين(ع) برطرف كننده مشكلات و عذاب‌هاي برزخي است.
منبع72 داستان از شفاعت امام حسين(ع)
نويسندهحسين الارزي
ناشرمؤلف
محل چاپقم
سال چاپ1377
نوبت چاپدوم
صفحه111

/// آخرین گزیده‌ها