// گزیده های معارفی / داستان

مداومت شهيد برونسي به نماز شب و شب زنده‌داري

عنوانمداومت شهيد برونسي به نماز شب و شب زنده‌داري
خلاصهشهيد حاج عبدالحسين برونسي در شبي هم كه بسيار خسته بود، نماز شب و توفيق شب‌زنده‌داري را از دست نداد.
حكايتيكي از دوستان شهيد حاج عبدالحسين برونسي مي‌گويد: يك شب كه از شناسايي آمده بوديم و بلافاصله هم در جلسه‌اي شركت كرديم، وقتي به گردان بازگشتيم، ساعتي به اذان مانده بود، ولي حاج عبدالحسين با تمام خستگي كه داشت، نخوابيد و براي گرفتن وضو بيرون رفت و طبق معمول نماز شب را با حالي خواند كه وقتي ما را براي نماز صبح صدا كرد، آثار آن، از چهره‌اش مشخص بود.
پيامها1. كار زياد، مانع خلوت بندگان خوب خدا با محبوب نمي‌شود. 2. نماز و در محضر خدا بودن به‌قدري براي سالك لذت‌بخش است كه نماز را در همه شرايط با كيفيت خاص خود مي‌خواند.
منبعخاك‌هاي نرم كوشك
نويسندهسعيد عاكف
ناشرچاپ ابرار
محل چاپمشهد
سال چاپ1386
نوبت چاپسيزدهم
صفحه98

/// آخرین گزیده‌ها