// گزیده های معارفی / روایت

نكوهش نفاق و اثرگذاري قرآن بر منافق

عنوان نكوهش نفاق و اثرگذاري قرآن بر منافق
حديث مَثَلُ المُنافقِِ الّذي يَقرَأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الرَّيحانَةِ؛ ريحُها طَيِّبٌ و طَعمُها مَرٌّ. وَ مَثَل المُنافِقِ الّذي لا يَقرَأَ القُرآن كَمَثَلِ الحَنظَلَةِ، ريحُها مُرٌّ و طعمُها مَرٌّ.
ترجمه مثل منافقي كه قرآن مي‌خواند؛ مانند ريحان است كه بوي خوش دارد و مزه‌اش تلخ است و مثل منافقي كه قرآن نمي‌خواند مانند حنظل است كه هم بويش تلخ است و هم مزه‌اش تلخ.
پيامها
ـ قرآن آن‌چنان نافذ و مؤثر است كه حتي بر منافق نيز اثر مثبت مي‌گذارد، هر چند در ظاهر.
ـ انسان‌ها به تناسب ميزان تقرب خود به خدا، از قرآن بهره‌مند مي‌شوند. برخي از ظاهر قرآن و برخي از باطن آن.
ـ نبايد به ظاهر انسان‌ها اعتماد كرد، حتي اگر فرد قرآن‌خوان باشد.
ـ منافق فقط در دنيا و در ظاهر مي‌تواند از قرآن بهره ببرد و در آخرت قرآن از او دستگيري نخواهد كرد. 
گويندهپيامبر اكرم(ص)
منبعسنن ترمذي
نويسندهابن سورة
ناشراحياء التراث
محل چاپبيروت
صفحهح 2865

/// آخرین گزیده‌ها