// گزیده های معارفی / روایت

تفاوت اثر هم‌نشين خوب با هم‌نشين بد

عنوان تفاوت اثر هم‌نشين خوب با هم‌نشين بد
حديث مَثَلُ الجَليس الصّالح و الجَليس السُّرُءِ مَثَلُ صاحِبِ المِسكِ و كِيرالحَدّاد، لا يَعْدِ‌مُكَ مِن صاحِبِ المِسكِ اِمّا تَشتَريهِ أو تَجِدُ ريحَهُ، وَ كِيرُ الحَدّاد يُحرِقُ بَيتَكَ أو ثَوبَكَ اُوتَجِدُ مِنهُ رِيحاً خَبيثَةً.
ترجمه مثل هم‌نشين خوب و هم‌نشين بد، مثل مُشك‌فروش است و كوره آهنگر. از مشك‌فروش بي‌بهره نمي‌ماني، يا از او مي‌خري يا از رايحه‌اش استشمام مي‌كني، ولي كوره آهنگر خانه، يا جامه تو را مي‌سوزاند يا بوي بدي از آن به مشامت مي‌رسد.
پيامها
ـ تأثيرپذيري از هم‌نشين، چه خوب و چه بد، قهري و غير قابل كنترل است.
ـ هم‌نشين خوب سبب نشاط و آ‌رامش و هم‌نشين بد باعث فشار و اضطراب است.
ـ خوبي و بدي انسان‌ها به خود آنها منحصر نمي‌شود، بلكه به ديگران نيز سرايت مي‌كند و آن‌ها را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. 
ـ هر چند خير خوبان خود به خود شامل اطرافيان هم مي‌شود، اما براي بهره‌مندي بيشتر از خير و حُسن‌ آن‌ها، بايد تلاش كرد و آن را به دست آورد.  
گويندهپيامبر اكرم(ص)
منبعكنزالعمال
نويسندهعلاءالدين هندي
ناشراحياء التراث
محل چاپبيروت
صفحهح 24675

/// آخرین گزیده‌ها