// گزیده های معارفی / داستان

دستور امام رضا(ع) به مرحوم بيدآبادي در خواب

عنواندستور امام رضا(ع) به مرحوم بيدآبادي در خواب
خلاصهمرحوم بيدآبادي به اتفاق خواهرش به قصد چهل روز، به مشهد مشرف مي‌‌شود. بعد از هيجده روز، حضرت به ايشان مي‌‌فرمايد: خواهرت دل‌تنگ مادر شده است و بايد برگردي.
حكايتمرحوم حاج شيخ محمدجواد بيدآبادي به قصد زيارت حضرت رضا(ع) و توقف چهل روزه در مشهد، به اتفاق خواهرش از اصفهان حركت كرد. چون هيجده روز از توقف‌شان در مشهد گذشت، شبي حضرت رضا(ع) در عالم رويا به ايشان امر فرمود كه روز بعد به اصفهان برگردد. عرض كرد: يا مولا! من قصد توقف چهل روز در جوار حضرتت كرده‌‌ام، ولي هيجده روز بيشتر نگذشته است. امام فرمود: «چون خواهرت از دوري مادرش دل‌تنگ است و از ما بازگشت به اصفهان را خواسته است، براي خاطر او بايد برگردي. آيا نمي‌‌داني كه من زوّارم را دوست ‌‌دارم!» چون مرحوم حاجي به خود مي‌‌آيد، از خواهرش مي‌‌پرسد كه از حضرت رضا(ع) روز گذشته چه خواسته است؟ خواهر پاسخ مي‌دهد: چون از دوري مادرم سخت ناراحت بودم، از حضرت درخواست برگشت به اصفهان را كردم.
پيامها1. حضرت رضا(ع) عموم شيعيان، به‌ويژه زوّار قبرش را دوست دارد. 2. عبادت‌هاي مستحبي براي پرورش روحيه تسليم و اطاعت است و ممكن است گاهي امر مهم‌‌تري پيش آيد كه موجب ترك آن عمل مستحب شود، ولي روحيه تسليم را زياد كند. پس نبايد به مستحبات تعصب داشت.
منبعداستان‌هاي شگفت
نويسندهآيت‌الله دستغيب
مترجم/مصححمحمدهاشم دستغيب
ناشردارالكتاب
محل چاپقم
سال چاپ1385
نوبت چاپهفتم
جلد1
صفحه149

/// آخرین گزیده‌ها