// گزیده های معارفی / داستان

تأثير مثبت افراد صالح حتي پس از مرگ

عنوانتأثير مثبت افراد صالح حتي پس از مرگ
خلاصهآيت‌الله زنجاني نقل مي‌كند: شخصي بود كه به مبدأ و معاد اعتقاد نداشت. همسر وي كه زني صالح بود فوت كرد. حادثه‌اي پيش آمد كه موجب شد اين شخص مسلمان شود.
حكايتآيت‌الله سيد احمد زنجاني مي‌نويسد: آقا ميرزا مهدي آشتياني از شخصي كه نزد او مورد اعتماد بود نقل مي‌كرد: ما رفيقي داشتيم كه به مبدأ و معاد اعتقاد نداشت، ولي زن پاك و صالحي در منزل داشت كه ظروف خورد و خوراكش از او جدا بود. آن شخص هر سال ما را دعوت مي‌كرد و دُلمه به ما مي‌داد و آشپزش، همان زن صالح بود، تا اينكه آن زن وفات كرد. پس از فوت وي، ما از دوست خود مطالبه غذا كرديم. او عذر آورد كه شما مرا نجس مي‌دانيد و آن زن نيز مرده است. گفتيم: تو خرج غذا را بده، ما خودمان لوازم دلمه را مي‌خريم و مي‌پزيم. غذا را درست كرديم. هنگامي كه شام را مي‌كشيديم، فقيري دم در آمد و درخواست غذا كرد. ما گفتيم: هر سال آن خانم در اين سفره سهمي داشت، اكنون كه دست او كوتاه شده، سهم او را به اين فقير مي‌دهيم. آن مرد خنديد و گفت: خانم مرد و كارش تمام شد. از اين احسان چيزي عايد او نمي‌شود، اما اگر مي‌خواهيد به اين فقير چيزي بدهيد اشكالي ندارد. ما هم غذاي كامل يك نفر را از سفره جدا كرديم و به فقير داديم. سپس شام خورديم و همان جا خوابيديم. صبح زني آمد كه دايه آن خانم بود و به صاحب‌خانه گفت: من دشيب خانم را در خواب ديدم كه بسيار شاد بود و از شما تشكر مي‌كرد و مي‌گفت:‌ شامي كه براي من فرستاده بوديد خيلي به موقع رسيد. چون مهمان داشتم و چيزي هم آماده نداشتم. اين شام، رويِ مرا سفيد كرد. آن شخص با شنيدن اين خواب، اشك از چشمانش جاري شد و گفت: انصافاً حق با شما بود. من به خطا رفته‌ام. آنگاه شهادتين بر زبان جاري كرد و اسلام آورد. از قضا به فاصله شش روز به رحمت خدا رفت.
توضيح:
آيت‌الله زنجاني در مورد صحيح نبودن ازدواج بين زنِ مسلمان با مرد كافر اين‌گونه توجيه مي‌كنند كه يا آن زن به موضوع و حكم اين مسئله جاهل بوده يا آنكه همسر اين شخص نبوده، بلكه سمت ديگري داشته است.
پيامها1. خداوند به سبب بندگان صالحش، برخي افراد مستعد را از خواب غفلت بيدار مي‌كند. 2. بندگان صالح حتي بعد از مرگشان نيز موجب هدايت و خير مي‌شوند.
منبعالكلام يجر الكلام
نويسندهآيت الله سيد احمد زنجاني
ناشرچاپخانه قم
محل چاپقم
سال چاپ1351
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه111 و 112

/// آخرین گزیده‌ها