// گزیده های معارفی / داستان

آثار ذكر خدا

عنوانآثار ذكر خدا
خلاصهعلامه حسن‌زاده آملي مي‌فرمايد: با برنامه عملي استادم، علامه طباطبايي(ره) روزگار مي‌گذراندم و به ذكر لا اله الا الله مشغول بودم. روزي ديدم سرتاسر حقيقت و همه ذرات مملكت وجودم با من در اين ذكر شريف همراه است كه ناگهان جذبه‌اي وجودم را فراگرفت.
حكايتعلامه حسن‌زاده آملي مي‌فرمايد: بر اثر مراقبت و حضور، التهاب و اضطرار شديدي داشتم و با برنامه عملي جناب استاد علامه طباطبايي(ره) روزگار مي‌گذراندم و تا نزديك يك ساعت به اذان صبح به ذكر كلمه طيبه «لا اله الا الله» اشتغال داشتم. روزي ديدم سرتاسر حقيقت و همه ذرات مملكت وجودم با من در اين ذكر شريف، همراهند و سرگرم گفتن «لا اله الا الله»؛ ناگهان به فضل الهي جذبه‌اي دست داد و ابتهاج بسياري به من روي آورد، مثل اينكه تندبادي سخت وزيدن گيرد؛ آن‌چنان صدايي پي‌درپي بدون هيچ مكث و تراخي بر من احاطه كرد و سيري سريع پيش‌ آمد كه هزار بار از سرعت سير جت سريع‌السير در فضا، فزون‌تر بود، و رنگ عالم را به گونه‌اي ديدم كه از تعبير آن ناتوانم. عجب اينكه در آن اثنا گفتم: چه خوش است كه به دنيا برنگردم. وقتي اين معنا در دلم خطور كرد به ياد عائله‌ام افتادم كه آنها سرپرست مي‌خواهند، باز گفتم: آنها خودشان صاحب دارند، به من چه. چيزي نگذشت كه از آن حال شيرين باز آمدم و خودم را در آنجا كه نشسته بودم، ديدم.
از مردم ديو و دد بريدن چه خوش است * در گوشه خلوت آرميدن چه خوش است
پيامهاكسي كه با خلوص نيت، به ذكر و ياد خدا مداومت داشته باشد، پس از چندي به تأثير معنوي آن ذكر پي مي‌برد.
منبعحكايات ديده‌هاي برزخي
نويسندهسيد محمدحسين جواهري
ناشردارالحسنين(ع)
محل چاپقم
سال چاپ1384
نوبت چاپاول
صفحه93

/// آخرین گزیده‌ها