// گزیده های معارفی / روایت

پيروي از يقينيات در امر دين

عنوان پيروي از يقينيات در امر دين
حديث إنَّ اللهَ عزَّ و جَلَّ أحَلَّ حَلالاً و حَرَّمَ حَراماً و فَرَضَ فَرائِضَ و ضَرَبَ أمثالاً و سَنَّ سُنَناً ... فَإن كُنتَ عَلي بَيِّنَةٍ مِن رَبِّكَ و يَقينٍ مِن أمرِكَ و تِبيانٍ مِن شَأنِكَ فَشَأنُكَ و إلّا فَلاتَرُومَنَّ أمراً أنتَ مِنهُ في شَكٍّ و شُبهَةٍ.
ترجمه به راستي كه خداوند عزيز و جليل، اموري را حلال و اموري ديگر را حرام كرد، كارهايي را واجب ساخت و مثلهايي را بيان نمود و سنّتهايي را پايه گذاري كرد ... اگر بيّنه اي از سوي خداوند داري و به كارت يقين داري و امورت روشن است، [دنبال كن] و گرنه دنبال امر شبهه ناك مرو.
پاورقيبحار الأنوار، ج46، ص204.
گويندهامام باقر عليه السلام
منبعالكافي
نويسندهابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني (م 328 ق )
مترجم/مصححتحقيق علي اكبر غفاري
ناشردار الكتب الاسلاميه
محل چاپتهران
سال چاپ1388 ق
نوبت چاپسوّم
جلد1
صفحه357

/// آخرین گزیده‌ها