// گزیده های معارفی / داستان

شفاعت پيامبر و حضرت فاطمه(س) از گريه‌كنندگان بر مصيبت امام حسين(ع)

عنوانشفاعت پيامبر و حضرت فاطمه(س) از گريه‌كنندگان بر مصيبت امام حسين(ع)
خلاصهپيامبر اكرم(ص) به حضرت فاطمه(س) فرمود: پس از ما زنان و مردان باايمان در مصيبت حسين(ع) عزاداري خواهند كرد و ما شفيع آنها در روز قيامت خواهيم بود.
حكايتروايت شده هنگامي كه رسول خدا(ص) به دخترش از كشته‌شدن فرزندش حسين(ع) و مصيبت‌هاي آن حضرت خبر داد، فاطمه(س) بسيار گريست و گفت: پدر جان، اين حادثه چه زماني اتفاق خواهد افتاد؟ فرمود: هنگامي‌كه من، تو و علي(ع) نباشيم.گريه حضرت فاطمه(س) شدت يافت و گفت: پدر جان، پس چه كسي بر او گريه مي‌كند و چه كسي عزاي او را برپا مي‌دارد؟ حضرت فرمود: اي فاطمه(س)، زنان امت من بر زن‌هاي اهل بيتم و مردانشان بر مردان اهل بيتم، گريه خواهند كرد و نسلي پس از نسل ديگر، هر سال عزاداري را تجديد مي‌كنند. روز قيامت كه برپا مي‌شود، تو شفيع زنان مي‌شوي و من شفيع مردان. هر يك از آنان كه بر مصيبت حسين(ع) گريه كنند دستش را گرفته و او را به بهشت وارد مي‌كنيم. اي فاطمه(س)، در روز قيامت همه چشم‌ها گريانند، به جز چشمي كه بر مصيبت حسين(ع) گريه كرده باشد.(1) 
پاورقي1. فاطمه زهرا(س)، شادماني دل پيامبر(ص)، ص 451؛ برگرفته از: بحارالانوار، ج 44، ص 292.
شخصيت1
راوي0
راوي0
صفحه241 و 242

/// آخرین گزیده‌ها