// گزیده های معارفی / داستان

بي توجهي پيامبر (ص) به مردي نابينا؛ سبب نزول 14 آيه ابتدايي سوره عبس

عنوانبي توجهي پيامبر (ص) به مردي نابينا؛ سبب نزول 14 آيه ابتدايي سوره عبس
خلاصهبي توجهي پيامبر(ص) به مرد نابينا، موجب نزول سوره عبس شد.
حكايتپيشواي بزرگ مسلمانان به خوبي مي دانست كه بت پرستي بسياري از مردم، جنبه تقليدي و پيروي از سران قبيله داشته و ريشه محكمي در دل آنها وجود ندارد، و هرگاه انقلابي در ميان سران به وجود آيد و موفق گردد يكي دو نفر را با خود هماهنگ سازد، بسياري از مشكلات حل خواهد شد. از اين رو اصرار بسياري در اسلام آوردن «وَليد بن مُغَيره» كه پس از آن فرزند او «خالد بن وليد» از سران لشكر و كشورگشايان مسلمان گرديد، داشت؛ زيرا كهنسال ترين و با نفوذترين كسي بود كه در ميان قريش عظمت و فرمان روايي داشت. او را حكيم عرب مي خواندند و نظر او را در موارد اختلاف محترم مي شمردند. روزي پيامبر(ص) در فرصت مناسبي با او سخن گفت، درست همان موقع «ابن ام مكتوم» كه مردي نابينا بود حضور پيامبر(ص) رسيد و تقاضا كرد مقداري قرآن بر او بخواند و در تقاضاي خود اصرار بسياري كرد. اين مطلب بر رسول خدا گران آمد؛ زيرا معلوم نبود چنين فرصتي بار ديگر به دست آورده و بتواند در محيطي آرام با حكيم عرب سخن بگويد؛ به همين جهت از ابن ام مكتوم روي برگردانيد و چهره در هم كشيد و او را ترك گفت: اين جريان گذشت، ولي پيامبر(ص) در اين وضع، مي‌انديشيد كه 14 آيه زير كه در آغاز سوره عبس قرار گرفته نازل گرديد، اينك ترجمه بخشي از آنها را مي آوريم: «چهره در هم كشيد و پشت بگردانيد كه چرا مرد نابينا نزد وي آمد، تو چه مي داني شايد دل او با پذيرفتن اسلام پاك گردد و تذكر به او سود دهد؟ آنكه بي نيازي نشان مي دهد، تو به او اقبال مي كني، با آنكه اگر اسلام نپذيرد، بر تو گناهي نيست؛ ولي آنكه شتابان نزد تو آمده، مي ترسد، تو از او غفلت مي ورزي، چنين مكن كه اين قرآن ذكر است. هر كه خواهد آن را ياد گيرد...» . (1)
پاورقي1. سيره ابن هشام، ج 1، ص 364؛ فروغ ابديت، ج 1، ص 267.
شخصيت1
راوي0
راوي0

/// آخرین گزیده‌ها