// گزیده های معارفی / سیره

معرفي شهداي كربلا

عنوانمعرفي شهداي كربلا
سيرهعبدالله بن عروه (عرزه) بن حراق غفاري و برادرش عبدالرحمن
اين دو برادر از جوانان اشراف و دليران كوفه و صاحب خدم و حشم و برده بودند. جدشان از ياران علي(ع) بود و در جنگهاي آن حضرت شركت داشت. اين دو برادر در كربلا به خدمت امام حسين(ع) كثرت دشمن را ديدند و احساس كردند كه قدرت مقابله با آنان را ندارند، براي كشته شدن از همديگر سبقت مي گرفتند. عبدالله و عبدالرحمن به محضر امام حسين(ع) رسيدند و گفتند: «سلام بر تو اي ابا عبدالله، دشمن به ما نزديك شده پس اجازه ده كه در جلو چشمت كشته شويم و از تو دفاع كنيم». آنان در نزديك امام جنگيدند تا كشته شدند.(1)
پاورقي
منبعبر مدار عشق ـ شرح حال ياران امام حسين(ع)
نويسندهمؤسسه موعود
ناشرموعود عصر
صفحه74

/// آخرین گزیده‌ها