// گزیده های معارفی / سیره

شهادت حضرت مسلم

عنوانشهادت حضرت مسلم
سيرهفرستادگان ابن زياد، پس از يك درگيري شديد با حيله و نيرنگ مسلم را دست޳گير كردند و به دارالاماره بردند، او به عبيدالله سلام نداد، مأموران به او اعتراض كردند، عبيدالله گفت: «متعرض نشويد، او محكوم به مرگ است» مسلم(ع) فرمود: «كه اينطور؟» گفت: «بلي». مسلم فرمود: «بگذار به يكي از خويشانم وصيتم را بگويم». به اطرافيان عبيدالله نظر افكند، عمر بن سعد را در بين آنها مشاهده كرد...، گفت: «هنگامي كه به كوفه آمدم، هفتصد درهم قرض گرفتم، زره޳ام را بفروش و قرضم را بده، جسدم را از ابن زياد تحويل بگير و دفن كن و كسي را به نزد حسين(ع) بفرست كه او را برگرداند؛ زيرا نوشته޳ام كه مردم با آن حضرت هستند».
ابن زياد گفت: «مسلم را بالاي قصر ببريد، بكير بن حمران احمري را كه مسلم او را مجروح كرده است، بخواهيد تا انتقام خود را بگيرد». مسلم را به پشت بام دارالعماره بردند و بكير را حاضر كردند، ابن زياد دستور داد مسلم را گردن بزند و از بالاي قصر جسدش را پايين بيندازد. مسلم(ع) را بالاي قصر بردند، گردنش را زدند، سر مبارك و جسدش را پايين افكندند.
منبعبر مدار عشق ـ شرح حال ياران امام حسين(ع)
نويسندهمؤسسه موعود عصر
ناشرموعود عصر
سال چاپ1381
صفحه24

/// آخرین گزیده‌ها