// گزیده های معارفی / سیره

پيامبر(ص) و خبر از آينده به امام حسين(ع)

عنوانپيامبر(ص) و خبر از آينده به امام حسين(ع)
سيرهاميرالمؤمنين(ع) فرمودند: روزي رسول خدا(ص) به ديدن ما آمد و ما براي او مقداري حريره درست كرديم و زني هم براي ما ظرفي شير و مقداري كره و خرما هديه آورد و ما آنها را نزد آن حضرت گذارديم و رسول خدا(ص) مقداري از آنها خورد. سپس براي او آب وضو آوردم و وضو گرفته، رو به قبله ايستاد و مقداري دعا خواند و سپس به سجده رفت و همانند باران اشك مي‌ريخت، ولي هيبت آن حضرت مانع از آن بود كه ما چيزي در اين‌باره بپرسيم تا اينكه حسين(ع) آمد و خود را بر سينه رسول خدا(ص) انداخت و عرض كرد: «پدر جان، ديدم كاري كردي كه پيش از آن نكرده بوديد؟»
پيامبر فرمودند: «پسرم من امروز وضع شما را كه ديدم خيلي مسرور شدم، ولي حبيب من جبرئيل بر من نازل شد و از آنچه بر سر شما مي‌آوردند به من خبر داد و گفت شما را خواهند كشت. و من براي شما به درگاه خدا دعاي خير كردم».
حسين(ع) عرض كرد: «پس چه كسي به زيارت ما آمده و به قبرهاي ما سركشي مي‌كند؟» پيامبر فرمود: «گروهي از امت من كه نيكي و پيوند مرا خواستارند چون روز قيامت شود من در آن موقف به ديدار آنها رفته بازوانشان را مي‌گيرم و از هول و سختي‌هاي آن روز نجاتشان مي‌دهم».(1)
پاورقي
منبعزندگاني امام حسين(ع)
نويسندهسيد هاشم رسولي محلاتي
ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامي
سال چاپ1375
صفحه193

/// آخرین گزیده‌ها