// گزیده های معارفی / سیره

داوود بن كثير رقي كوفي اسدي يكي از اصحاب و شاگردان امام كاظم(ع)

عنوانداوود بن كثير رقي كوفي اسدي يكي از اصحاب و شاگردان امام كاظم(ع)
سيرهداوود بن كثير رقّي كوفي اسدي از اصحاب و شاگردان امام كاظم(ع) مي‌باشد. او از امام صادق و امام كاظم(ع) روايت هاي زيادي نقل كرده و دوران زندگي امام رضا(ع) را درك كرده است. از او احاديث زيادي درباره كرامت‌ها و فضايل امام كاظم(ع) رسيده است. شيخ مفيد(ره) درباره او گفته: وي از اهل ورع و تقوا و فقه و دانش بوده و از دانشمندان به نام شيعه است. شيخ طوسي(ره) او را موثق دانسته و برخي او را غلات (غلو كنندگان)(1) شيعه دانسته‌اند. همچنين علامه مجلسي از مجموع گفته‌ها درباره او نتيجه گرفته كه وي مردي بزرگوار و مورد اعتماد بوده است. از عبدالله بن مفضل هاشمي نيز نقل شده است: روزي مفضل بن عمر از امام كاظم(ع) پرسيد: داوود بن كثير رقّي نزد شما چه منزلتي دارد؟ امام فرمود: همان منزلتي كه مقداد نزد پيامبر(ص) داشت. داوود رقّي، اندكي پس از سال 200 ه‍ . ق از دنيا رفت.
پاورقي
منبعمعارف و معاريف (دايرة المعارف جامع اسلامي)
نويسندهسيد مصطفي حسيني دشتي
ناشرموسسه فرهنگي آرايه
جلد5
صفحه357

/// آخرین گزیده‌ها