// گزیده های معارفی / سیره

عبادت امام كاظم(ع) در دوران حبس در كلام علي محمد علي دخيل

عنوانعبادت امام كاظم(ع) در دوران حبس در كلام علي محمد علي دخيل
سيرهعلي محمد علي دخيل درباره حلم امام كاظم(ع) مي گويد؛... و تاريخ براي ما در مورد هيچ زنداني غير از امام موسي بن جعفر(ع) چنين سخن نگفته است كه خدا را به خاطر فراغتي كه به او براي عبادت در بين ديوارهاي زندان داده است شكر گويد و زندان را نعمتي بداند كه شكرش واجب باشد.
ابن صباغ مالكي گفته است: يكي از جاسوساني كه در زندان با امام(ع) بود، به عيسي بن جعفر اين مطلب را رساند كه موسي بن جعفر(ع) در دعايش مي‌گويد: خدايا تو خود مي‌داني كه از تو درخواست فراغت براي عبادت كرده بودم و چنين كردي پس تو را شكر مي‌گويم!(1)
پاورقي
منبعائمتنا
نويسندهعلي محمد علي دخيل
ناشردارالمرتضي
محل چاپبيروت
سال چاپ1402 هـ.ق
نوبت چاپششم
جلد2
صفحه12

/// آخرین گزیده‌ها