// گزیده های معارفی / سیره

توصِف گوشه اي از فضايل امام كاظم (ع) از ديدگاه عبدالله شبرواي شافعي از اهل تسنن

عنوانتوصِف گوشه اي از فضايل امام كاظم (ع) از ديدگاه عبدالله شبرواي شافعي از اهل تسنن
سيرهعبدالله شبراوي شافعي درباره فضايل امام كاظم(ع) مي گويد: امام كاظم(ع) از بزرگ‌ترين سخاوتمندان بود. پدرش، جعفر، شديداً او را دوست مي‌داشت. به او گفته شد: از دوست داشتن موسي(ع) به تو چه رسيده است؟(موسي(ع) را تا چه حد دوست داري؟) فرمود: كاش جز او فرزندي نداشتم تا كسي را در دوست داشتنش شريك نمي‌كردم.(2)
پاورقي
منبعائمتنا
نويسندهعلي محمد علي دخيل
ناشردار المكتبة الامام الرضا(ع)
سال چاپ1402 هـ.ق ـ 1982م
جلد2
صفحه68

/// آخرین گزیده‌ها