// گزیده های معارفی / سیره

فرمايشات امام كاظم(ع) درباره ويژگي هاي انسان با ايمان

عنوانفرمايشات امام كاظم(ع) درباره ويژگي هاي انسان با ايمان
سيرهايمان سرمايه زندگاني بشر است، بشري كه ايمان نداشته باشد هيچ ندارد. صفات ظاهر و باطن ـ ادب و آداب زندگي ـ عمل صالح و نيكو، كردار و گفتار راست و صحيح و معاملات درست و بي‌غل و غش همه مرهون ايمان است. كسي كه ايمان ندارد قابل اعتماد نيست و به هيچ منطقي نمي‌توان با او عهد و پيمان استوار بست؛ زيرا بي‌ايمان بي‌علاقه است و به هيچ چيزي دل‌بستگي ندارد. نه به دوستي او مي‌توان اعتماد كرد و نه دشمني او را مي‌توان دشمني دانست.
از حضرت باب الحوائج موسي بن جعفر(ع)، در كتاب من لا يحضره الفقيه آمده كه مي‌فرمايد:
هفت چيز است كه در هر كس وجود داشته باشد حقيقت ايمان و كمال را دارد و درهاي بهشت به سوي او باز مي‌شود.
1. كسي كه وضو را شاداب بگيرد و به موقع تجديد نمايد و هميشه با وضو باشد.
2. كسي كه نماز خود را خوب بخواند و با طمأنينه ادا كند و دقت نمايد در مقابل چه كسي ايستاده و چه مي‌گويد.
3. كسي كه زكات مالش را طبق قوانين جاريه اسلام بپردازد و صدقات را به مستحقين آن بدهد.
4. كسي كه غضب نكند و خشم ننمايد و حليم و صبور و بردبار و شكيبا باشد.
5. كسي كه زبان از آنچه ناشايست است نگاه دارد.
6. كسي كه در مسائل ديني به تفقه و تحقيق بپردازد و اجراي احكام شرع بنمايد.
7. كسي كه به پيروي و تبعيت اهل‌بيت پيغمبر(ص) ابراز محبت و مودت نمايد.(1)
پاورقي
منبعزندگاني حضرت امام موسي كاظم(ع)
نويسندهعماد الدين حسين اصفهاني (عمادزاده)
ناشرسهامي طبع كتاب
جلد2
صفحه60

/// آخرین گزیده‌ها