// گزیده های معارفی / سیره

احادِيثي در رد شبهات اسماعيليان به امامت امام كاظم(ع)

عنواناحادِيثي در رد شبهات اسماعيليان به امامت امام كاظم(ع)
سيرهيكي از شبهات اسماعيليان، نسبت به جايگاه امامت امام كاظم(ع) است. در ردّ اين شبهه، روايات و احاديث بسياري از پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) در دست مي‌باشد كه يكي از مستندترين اين احاديث، حديث جابر بن عبدالله انصاري است كه پيامبر(ص) در جواب كسي كه درباره جانشينان ايشان پرسيده بود؛ نام ائمه(ع) را از امام اول تا امام دوازدهم ذكر كرده‌اند.
هم‌چنين روايات و احاديثي متعددي هم در همين خصوص از امام صادق(ع) درباره‌ امامت امام كاظم(ع) پس از ايشان رسيده است. به عنوان نمونه، از علي بن جعفر(ره) ـ برادر امام كاظم(ع) ـ نقل شده است كه مي‌گفت: پدرم به گروهي از خواص و نزديكان خود توصيه مي‌فرمودند: تا مي‌توانيد از نيكي به فرزندم موسي(ع) دريغ نورزيد؛ «فإنه أفضل ولدي و من اُخلف من بعدي و هو القائم مقامي و الحجة لله تعالي علي كافَة خلقه من بعدي؛ او از همه فرزندان من برتر و بالاتر است. او خليفه پس از من، جانشين من و حجت خداست بر بندگانش».
منبعاسماعيليه ـ مجموعه مقالات
نويسندهگروه مذاهب اسلامي
ناشرمركز مطالعات و تحقيقات اديان
صفحه167 ـ 170

/// آخرین گزیده‌ها