// گزیده های معارفی / سیره

اجماع شيعه بر ايمان ابوطالب(ع) بر اساس اجماع اهل بيت(ع) بر ايمان آن حضرت(ع)

عنواناجماع شيعه بر ايمان ابوطالب(ع) بر اساس اجماع اهل بيت(ع) بر ايمان آن حضرت(ع)
سيرهدر عقيده شيعه درباره ايمان ابوطالب(ع)‌ به طور اجماع وارد است كه «انّه قد آمن بِالنّبي في اوّل الامر؛ به درستي كه او از ابتداي امر به پيامبر(ص) ايمان آورده بود». بالاتر از همه آن كه ايمان جناب ابوطالب از فطرت به ايمان بوده نه از كفر،‌ مانند ساير بني‌هاشم يا برادرانش حمزه و عباس ـ و از مسلمات جامعه شيعه است به پيروي از اهل بيت طهارت «انّه لم يعبد صنما قطّ بل كان من اوصياء ابراهيم؛‌ او هرگز بتي را نپرستيد بلكه از اوصياي ابراهيم(ع) بود.» بديهي است اجماع اهل بيت رسول الله(ص) در نزد هر مسلماني بايستي حجت باشد. چون عديل القرآن‌اند و يكي از دو ثقل هستند كه ما مسلمانان مأموريم به گفتار و كردار آنها تمسك بجوييم تا گمراه نشويم. بنا بر حديث ثقلين و ساير احاديث مشابه به اتفاق فريقين ثابت است كه مورد توصيه و سفارش رسول الله(ص) هستند. و ديگر آنكه به مقتضاي قاعده « اهل البيت ادري بما في البيت» آن خاندان جليله كه مجسمه تقوا و پرهيزكاري بودند از ايمان و كفر ‌آبا و اجداد و اعمام خود آگاه‌تر بودند تا مغيرة بن شعبه و ديگران از بني اميه و خوارج و نواصب و بي خبران.

منبعشب‌هاي پيشاور
نويسندهسلطان الواعظين شيرازي
ناشردارالكتب اسلاميه
سال چاپ1370
صفحه761

/// آخرین گزیده‌ها