// گزیده های معارفی / سیره

كتابشناسي حضرت قاسم(ع)

عنوانكتابشناسي حضرت قاسم(ع)
سيرهكتاب اسوه‌هايي از قيام عاشورا توسط حسين اسعدي به نگارش درآمده و توسط مؤسسه انتشارات ائمه (ع) در تابستان 1380 به چاپ رسيده است.
در اين كتاب از بعضي از اصحاب بزرگ امام حسين(ع) مانند مسلم بن عقيل، حر بن يزيد رياحي، حبيب بن مظاهر، زهير بن قين،‌ و خاندان امام حسين(ع) مانند: ابوالفضل العباس، علي اكبر، زينب كبري(س) و حضرت قاسم(ع).
در بخش زندگي‌نامه حضرت قاسم(ع) ولادت و نامگذاري او، بررسي قصه تحريف شده و كذب عروسي قاسم در روز عاشورا، وقايع شب عاشورا و حضور قاسم در آن شب در چادر امام حسين(ع) و سوال از شهادت خود و پاسخ به امام
قاسم و ميدان جنگ و رشادتهاي او و كيفيت حضور در ميدان شهادت. و بالاخره شهادت قاسم و رسيدن امام حسين(ع) به بالين سر قاسم و سخنان امام حسين(ع) در شهادت حضرت قاسم.

/// آخرین گزیده‌ها