// گزیده های معارفی / سیره

تلاش هاي غير مستقيم يهود در راستاي اجراي سياست تبعيض ، پس از خلافت امام علي(ع)

عنوانتلاش هاي غير مستقيم يهود در راستاي اجراي سياست تبعيض ، پس از خلافت امام علي(ع)
سيرهاز آنجايي كه در صدر اسلام يهود در وادار ساختن حكام در پيروي از سياست تبعيض نژادي به صورت آشكار و پنهان دخالت داشتند بدون شك در كمين فرصت و مراقب حوادث بودند و تلاش مي‌كردند چنان در هدايت اين جريان شركت كنند كه به نفع آنان تمام شود و يا لااقل از پيدايش هرگونه مسئله‌اي كه ممكن است موقعيت آنان را به مخاطره اندازد يا آرزوهايشان را محدود كند جلوگيري نمايند. بدون شك ديده بودندكه نبطي‌هاي يثرب شديدترين مردم در شورش بر عليه عثمان بودند و انظار مردم در جريان محاصره و قتل عثمان متوجه اميرالمؤمنين علي(ع) بود تا آنجا كه پيش از دفن خليفه مقتول و آنطور كه خود حضرت فرمود با شوق زائد الوصف و اشتياق آشكار چنان متوجه بيعت با آن حضرت شدند كه نزديك بود حسنين در زير پاي آنان له شوند و لباس حضرت از دو طرف پاره شد ... اين در حالي بود كه از پيش مي‌دانستند و يقين داشتند كه سياست و روش علي(ع) در قبال مسئله تبعيض و تفضيل و ساير مسايل و قضايا تجسم عيني سياست و روش رسول خدا(ص) است. از اين رو مي‌بايست كارها را به مجراي اولي خود باز گرداند و حق هر كس را به خودش بدهد او نه براي فرزندان اسماعيل فضيلتي بر فرزندان اسحاق خواهد ديد و نه براي فرزندان اسحاق بر فرزندان اسماعيل ... . بدين ترتيب پايه گذاران سياست تبعيض نژادي بين مردم كوشيدند تا از تلاش‌هاي خود بهره‌برداري كنند و در ميان مسلمانان سمپاشي كنند و به طور جدي ضربه خود را بر اسلام و مسلمين وارد سازند.
منبعسلمان فارسي
نويسندهجواد محدثي
صفحه149 و 150

/// آخرین گزیده‌ها