// گزیده های معارفی / سیره

شأن اويس قرني نزد حضرت علي(ع) و عظمت وي در روز رستاخيز

عنوانشأن اويس قرني نزد حضرت علي(ع) و عظمت وي در روز رستاخيز
سيرهاويس قرني آن قدر لياقت و عظمت داشت، كه حضرت علي(ع) در جنگ صفين به انتظارش نشسته و از او ستايش مي‌كند. او تنها يكي از ياران معمولي اميرمؤمنان علي(ع) نبود، بلكه از حواريون(1) آن حضرت به شمار مي‌رفت. اويس از حضرت علي(ع) روايت نقل مي‌كرد و اميرمؤمنان علي(ع) به تعليم و تربيت اويس پرداخته و دعا و نيايش به او مي آموخت.(2) پيشواي هفتم،‌ حضرت موسي بن جعفر(ع) فرمودند: روز رستاخيز منادي الهي ندا مي‌دهد كه حواريون محمد(ص) كه از پيروي او دست نكشيدند و بر سر پيمان خود باقي ماندند. كجا هستند؟ در اين هنگام چهره‌هاي درخشاني مانند «سلمان» ،‌ «ابوذر» و «مقداد» از جا بر مي‌خيزند و خود را معرفي مي‌نمايند. بار ديگر منادي ندا مي‌كند: حواريون علي(ع) كجا هستند؟!‌ گروهي از ياران برجسته اميرمومنان، علي(ع) مانند «محمد بن ابي بكر»، «ميثم تمار» و «اويس قرني» برخاسته و از ديگران مشخص مي‌گردند.(3)
پاورقي
منبعبحارالانوار
نويسندهعلامه مجلسي
جلد34 و 22
صفحه275 و 324

/// آخرین گزیده‌ها