// گزیده های معارفی / سیره

راز و نياز حجر بن عدي و يارانش، با خداوند در آخرين شب زندگيشان

عنوانراز و نياز حجر بن عدي و يارانش، با خداوند در آخرين شب زندگيشان
سيرهحجر بن عدي و يارانش در شبي كه فرداي آن به شهادت رسيدند تمام شب را به نماز ايستادند و همه شب را به ياد خدا در ركوع و سجود بودند. ركوع و سجودي كه خدا در قرآن از آن با عظمت ياد كرده و اهل آن را بزرگ شمرده است ...
آن شب، با زمزمه‌هاي عاشقانه ياران وفادار علي(ع)، سكوت و آرامي‌اش را از دست داده بود ... .
منبعسرگذشتنامه بزرگان اسلام حجر بن عدي
نويسندهعليرضا اللهياري
ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامي
سال چاپ1354
صفحه188 و 189

/// آخرین گزیده‌ها