// گزیده های معارفی / سیره

خاندان كميل بن زياد

عنوانخاندان كميل بن زياد
سيرهبنابر آنچه ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه آورده است، سلسله نسب كميل بن زياد چنين ذكر شده است: «كميل بن زياد بن سهيل بن هيثم بن سعد بن مالك بن حارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن نخع» بنابراين اگر كميل را «نخعي» مي‌خواندند، از اين رو است كه از دودمان «نخع» مي‌باشد و نخع نام جدّ نهم او است. دودمان نخع در يمن مي‌زيستند و پس از ظهور اسلام در مدينه از پيشتازان به سوي اسلام بودند و شخصيت‌هاي بزرگي از اين خاندان، در قرن اول هجري از برجستگان اسلام شدند و خدمات شاياني به اسلام نمودند.
نخع، دودماني از يمن هستند كه شاخه‌اي از قبيله «مَدحج» بود. روايت شده كه پيامبر(ص) در مورد دودمان «نَخع» چنين دعا كرد.
«اَللّهُمَّ بارِك فِي النَّخَعِ؛ خدايا به دودمان نخع بركت بده».
خاندان نخع از شريف‌ترين و ريشه‌دارترين خاندان‌ها در يمن بودند، شخصيتي مانند «مالك اشتر» از اين خاندان است.
خاندان نخع در عصر خلافت اميرمؤمنان(ع) در كوفه مي‌زيستند، و يكي از گُردان‌هاي نيرومند ياران حضرت علي(ع) را تشكيل مي‌دادند و در جنگ‌ها و حوادث به عنوان پشتيبان پر توان حضرت علي(ع) به شمار مي‌آمدند. در ماجراي جنگ صفين، در يكي از روزها، عمر و عاص همراه چهارصد نفر سوار كار، از سپاه معاويه، به ميدان آمد، مالك اشتر همراه دويست نفر از دودمان نَخَع به نبرد با او پرداختند، و او را با ضربات شديد به عقب راندند، و كميل از چنين خاندان بزرگي بوده است.
منبعزندگاني پرافتخار كميل و حبيب بن مظاهر
نويسندهمحمد محمدي اشتهاردي
ناشرپيام آزادي
سال چاپ1376
صفحه16 ـ 18

/// آخرین گزیده‌ها