// گزیده های معارفی / سیره

بي وفايي مردم كوفه و نفرين امام علي(ع) در حق آنان

عنوانبي وفايي مردم كوفه و نفرين امام علي(ع) در حق آنان
سيرهپس از رحلت پيامبر اكرم(ص)، بي‌وفايي مردم كوفه به حدي رسيد كه اميرالمؤمنين علي(ع) در حق آن مردم خطا پيشه به محضر خداي تعالي عرضه داشت: «پروردگارا من به اين مردم اطمينان كردم، خيانت كردند، اندرزها به آنها دادم، در برابر من حيله زدند، پروردگارا پس مسلط نما به اينان غلام ثقيف را كه به مانند زمان جاهليت خون‌شان را بريزد و اموالشان را غارت كند».
و در جاي ديگر نيز فرمودند: «آگاه باشيد سوگند به خدا پسري از قبيله بني ثقيف (حجاج بن يوسف) بر شما مسلط خواهد گرديد كه از روي تكبر و تنجز جامه به روي زمين كشد و از حق رو گردانيده، جور و ستم بسيار نمايد، سبزه شما را مي‌خورد و پيه شما را آب مي‌كند».(1)
حبيب بن ثابت هم مي‌گويد: امام علي(ع) به مردي فرمود: «نخواهي مرد تا پسر ثقيف را ببيني، عرض كرد: يا علي پسر ثقيف كيست؟ فرمود: پسر ثقيف مرد خونخواري است كه پرونده جناياتش در قيامت باز مي‌شود».(2)
پاورقي
منبعكميل محرم اسرار اميرالمؤمنين(ع)
نويسندهحسين حيدرخاني
ناشرفؤاد
سال چاپ1371
صفحه234

/// آخرین گزیده‌ها