// گزیده های معارفی / سیره

شخصيت معنوي و عرفاني كميل بن زياد

عنوانشخصيت معنوي و عرفاني كميل بن زياد
سيرهوجود يار شهيد و صاحب اسرار اميرالمؤمنين(ع) در عرفان چون وجود عقل است كه هر چيز بايد بدو سنجيده شود و ارج و قابليت هر پديده عرفاني به پايگاه عالي او منتهي مي‌گردد. كميل بن زياد را تنها بايد به خود و فروغ ذات خودش شناخت، زيرا از همان ايام كودكي در نور تابان آفتاب درخشان عرفان الهي كه از سيناي سينه منور به نور الهي علي اميرالمؤمنين(ع) طلوع مي‌نمود، متلاشي شد و شور آب درياي درونش به شربت گواراي خداشناسي علوي يعني اصيل‌ترين معرفت به توحيد شيرين گرديد.
در اين صورت از آن زمان كه انسان‌ها در محيط اجتماعي شكل مي‌گيرند و بو و رنگ مي‌پذيرند، كميل تحت تعليم و تربيت معنوي اسلامي قرار گرفته از بيگانگي رها شده، به بركت تشرف بي‌شمار و قرب بسيار به ساحت اقدس سرالاسرار علي(ع) به دولت انس رسيد و از مداومت اين انس و الفت به شرف صاحب سري مشرف گشته، چون قمر با شمس اعظم ولايت علوي مقابل گرديده، همانند ماه تابان از مهر رخشان استفاضه نموده است.
كميل با سوال از حقيقت و شنيدن پاسخ از قطب المعصومين امام الموحدين علي المرتضي(ع) اركان دلش به لرزه درآمده، بنيان وجودش متزلزل شده، شوق فنا و تكميل نفس پيدا كرده، به مقتضاي استعدادش از ساغر قلب مولي الموالي جرعه‌اي چشيد و از درياي رازش قطره‌اي به لبان خشكيده‌اش رسيد. در اين‌جا بود كه علي(ع) او را از بند اسارت عالم بشريت رها ديد و با نيروي معنوي خويش روح او را مجذوب عوالم علوي ساخت، نفس او را از منجلاب خودپرستي بيرون كشيد، در درياي توحيد مستغرق گردانيد و به عالم احديت پروازش داد. همين كه حقايق و اسرار بر او آشكار شد، حضرت خطابش فرمود: «يا كميل به آسمان بقاء رسيدي و به عرش كبريا راه يافتي و از درجه فنا گذشتي».(1)
پاورقي
منبعكميل محرم اسرار اميرالمؤمنين(ع)
نويسندهحسين حيدرخاني
ناشرفؤاد
سال چاپ1371
صفحه198 و 199

/// آخرین گزیده‌ها