// گزیده های معارفی / سیره

القاب احمد بن موسي معروف به شاه چراغ

عنوانالقاب احمد بن موسي معروف به شاه چراغ
سيرهاحمد بن موسي(ع) به خاطر عظمت روحي و صفات عاليه‌ايي كه دارا بود در ميان مردم حجاز و ايران به دو لقب معروف و مشهور گشته است. يعني ايشان را در حجاز به سيد السادات مي‌خوانند و در ايران و شيراز به شاه‌چراغ معروف و مشهور گشته است.
و عنوان «شاه‌چراغ» دست كم به دوره نيمه سده 11 قمري برمي‌گردد كه بسيار مورد توجه مردم شيراز بوده است.
منبعشاگردان مكتب ائمه(ع)
نويسندهمحمد علي عالمي دامغاني
ناشرانقلاب سمنان
سال چاپ1368
جلد1
صفحه148

/// آخرین گزیده‌ها