// گزیده های معارفی / سیره

كتابخانه و موزه آستانه احمد بن موسي(ع) معروف به شاه چراغ

عنوانكتابخانه و موزه آستانه احمد بن موسي(ع) معروف به شاه چراغ
سيرهكتابخانه‌اي كه به دنبال وقف قرآن‌ها و احتمالاً كتب ديگر براي حرم احمد بن موسي(ع) و توسط تاشي خاتون، به تدريج فراهم شد در طول تاريخ از حوادث مصون نمانده است. در آغاز سده 10 ق كتابخانه بازسازي و داير شد.
كتابخانه فعلي حاصل احياي كتابخانه از دست رفته قديم است و عمدتاً از كتب اهدايي خطي و چاپي تشكيل شده است و فهرست كتب خطي آن نيز براي استفاده عموم به چاپ رسيده است.
علاوه بر اين آستانه مقدسه شاه چراغ براي حفظ ميراث گرانبهاي موجود در آن آستان مقدسه و ميراث اهدايي ديگر، اقدام به ايجاد موزه‌اي نموده است تا اين آثار مهم و گران‌بها از حوادث روزگار در امان بماند.
در اين موزه هر چند كوچك، از آثار پيش از اسلام و دوره اسلامي ايران شامل قرآن‌هاي خطي، كاشي‌هاي دوره‌هاي مختلف، درهاي نقره و جز آن و... نگهداري مي‌شود.
منبعدايرة المعارف بزرگ اسلامي
نويسندهمولفان
ناشرموسسه حيان
سال چاپ1375
جلد7
صفحه12

/// آخرین گزیده‌ها