// گزیده های معارفی / سیره

تأسيسات الكتريكي آستانه احمد بن موسي(ع) معروف به شاه چراغ

عنوانتأسيسات الكتريكي آستانه احمد بن موسي(ع) معروف به شاه چراغ
سيرهتأسيسات الكتريكي پيش‌بيني شده جهت قسمت‌هاي مختلف آستانه احمد بن موسي(ع):
1. اين مجموعه داراي سيستم فشار قوي به صورت رينگ بوده و پست‌هاي تبديل فشار قوي به فشار ضعيف نيروي برق مورد هر قسمت را تأمين مي‌نمايد.
2. جهت عبور كابل‌هاي برق در هر قسمت بستگي به وضعيت ساختماني آن منطقه از كانال آدم‌رو، كانال تأسيساتي و كانال‌هاي زيرسقفي استفاده شده است كه امكان دسترسي جهت عيب‌يابي در هر نقطه از شبكه را بدون تخريب ساختماني فراهم مي‌نمايد.
3. روشنايي عمومي جهت كليه اماكن عمومي پيش‌بيني گرديده است.
4. جهت جلوگيري از خطر حريق‌هاي احتمالي، اين مجموعه مجهز به سيستم اعلام حريق مي‌باشند و در كليه مكان‌هاي مناسب تجهيزات اطفاء حريق پيش‌بيني شده است.
منبعبارگاه نور
نويسندهمحمد حسين رستگار
ناشرآستان مقدس احمدي
سال چاپ1377
صفحه127

/// آخرین گزیده‌ها