// گزیده های معارفی / سیره

حج، زمينه‌ساز تحقق اهداف انبيا

عنوانحج، زمينه‌ساز تحقق اهداف انبيا
سيرهدر قرآن كريم مي‌خوانيم: «هدف انبيا، كتب آسماني و قرآن، آن است كه مردم بر قسط و عدالت قيام نمايند». و در سوره مائده آيه 97 كعبه وسيله، محور، اهرم و قطب قيام معرفي شده است. كعبه‌اي كه همه مردم رو به او قيام مي‌كنند به آن نگاه و در او تفكر مي‌نمايند و دست از همه امتيازات پوچ مي‌كشند و همه چيز را در برابر او پشت سر مي‌گذراند و بر گردش طواف مي‌كنند.
آري، محور مقدس مي‌تواند بهترين وسيله براي تحقق اهداف انبيا باشد زيرا كه هدف آن بزرگواران «قيام مردم به قسط» است و كعبه هم «قياماً لِلنّاس» است. به همين دليل است كه امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «تا كعبه برپاست، دين استوار است» يعني كعبه وسيله استواري، پابرجايي و سازماندهي شئون مسلمين است. كعبه وسيله رفع نابساماني‌ها و قدرت‌نمايي و ضعف‌زدايي و دردشناسي و دوايابي است. كعبه قيام است؛‌ يعني انگيزه عشق حركت، در جهت دادن به كارهاست.
كعبه قيام است؛ يعني مركزي است كه مي‌توان مردم را براي قيام، دور آن دعوت نمود همان گونه كه امام حسين(ع) قبل از حركت به كربلا، چند ماه در مكه توقف كرد و هنگام اجتماع مردم براي اعمال حج، آنان را آگاه ساخت و رفت. همان گونه كه قيام حضرت مهدي(ع) نيز از آنجا آغاز و مايه خواهد گرفت. خانه‌اي كه همه مردم آن را از خود مي‌دانند. جايي كه نخستين عبادتگاه مردم در زمين است. خانه‌اي كه اختصاص به فرد و گروه و حزبي ندارد بلكه فراگير است. كعبه همچون مادري است كه همه فرزندان خود را بدون هيچ تبعيضي به دور خود جمع كرده و پناه داده است. آري اگر بنا باشد هدف پيامبران بزرگوار كه به گفته قرآن: «ليقوم الناس بالقسط» است پياده شود، بهترين راه تحقق آن، استمداد از قداست و جاذبه كعبه و استفاده از حج و اهرم وحدت و صفاي آن است.
منبعحج
نويسندهمحسن قرائتي
ناشرمشعر
سال چاپ1371
صفحه41

/// آخرین گزیده‌ها