// گزیده های معارفی / سیره

سعي

عنوانسعي
سيرهيكي از مناسك حج و عمره، سعي بين صفا و مروه است. سعي بين صفا و مروه از شعائر الهي و علامت عبادت به شمار مي‌آيد. سعي زاير آنگاه كه رو به جانب صفا دارد اين است كه خود را تصفيه كرده، از صفاي الهي برخوردار شود و وقتي به سوي مروه مي‌رود، سعي مي‌كند تا مروت و مردانگي به دست آورد؛ زيرا «مروه» رمز مروّت و مردانگي، و «صفا» نشان تصفيه و تهذيب روح است.
گرچه در اصلِ اين تردّد، هاجر(ع) براي رسيدن به آب، هفت بار از كوه صفا به مروه و از مروه به صفا آمد تا آبي براي نوزادش بيابد، ليكن سرّ اين كار، آن است كه انسان به صفا برسد و به مروت و مردانگي دست يابد انسان جوانمرد، ديگر به سوي كار ذليلانه دست دراز نمي‌كند، چنانكه سرور آزادگان امام حسين(ع) فرمود: نه پاي فرار و گريز دارم، و نه دست تسليم و ذلّت به كسي خواهم داد، بلكه در ميدان مبارزه و مردانگي، شجاعانه خواهم ايستاد.(2)
پاورقي
منبعنكاتي در رابطه با حج و زيارت
نويسندهمحمد صادق نجمي
ناشردفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم
سال چاپ1362
صفحه44

/// آخرین گزیده‌ها