// گزیده های معارفی / کلمات قصار

حقيقت درستكاري

عنوانحقيقت درستكاري

متن
مصطفي’ را پرسيدند: درستكاري در چيست؟ گفت: در آنكه با الله مخادعت(1) نكني. گفتند: يا رسول الله! مخادعت با الله چون بود؟ گفت: «ان تعمل بما امرك الله تريد به غير الله». يعني آن كني كه الله فرمود، لكن نه آن خواهي به آن عمل كه الله از تو خواست.

پاورقي1. مخادعت: حيله و نيرنگ.
نويسندهابو الفضل رشيد الدين ميبدي.
ناشرانتشارات امير كبير.
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم: تهران.
جلد1
صفحه70
گردآورندهعلي اصغر حكمت.

/// آخرین گزیده‌ها