// گزیده های معارفی / کلمات قصار

توصيه پدر و مادر به ناراحت نشدن در شهادت فرزند و گريه بر مصائب امام حسين(ع)

عنوانتوصيه پدر و مادر به ناراحت نشدن در شهادت فرزند و گريه بر مصائب امام حسين(ع)
متنتولد: 1344 شهرضا استان اصفهان / شهادت: 1361 عين خوش. سفارشي به پدر و مادرم: اگر دعاي امام جعفر صادق(ع) را كه فرزند شما هم هدفي غير از آن ندارد، در حقش ادا شد (و من شهيد شدم)، ناراحت نباشيد و فقط براي فرزند خود طلب عفو و آمرزش كنيد. مرا ببخشيد چون در برابر زحماتي كه برايم كشيده‌ايد نتوانستم حق شما را جبران كنم. براي فرزند خود گريه نكنيد و اگر خواستيد گريه كنيد، براي امام حسين(ع) بلند بلند گريه كنيد؛ چون در دم آخر يار و ياوري غير از خدا نداشت و صدا زد: «هل من ناصر ينصرني» و كسي نبود كه در آن زمان ياري‌اش كند. و شما اي خواهران! به ياد غربت و اسارت زينب(س) گريه كنيد.
گويندهحبيب‌الله طالبيان
گويندهحبيب‌الله طالبيان
منبعسايت اطلاع رساني كنگره شهداي روحاني كل كشور (/http://www.jelveisar.ir)

/// آخرین گزیده‌ها