// گزیده های معارفی / کلمات قصار

شكرگزاري به خاطر نعمت رهبري آگاه و رهنمون ساختن به راه حق و درخواست شهادت و اخلاص

عنوانشكرگزاري به خاطر نعمت رهبري آگاه و رهنمون ساختن به راه حق و درخواست شهادت و اخلاص
متنتولد: 1343 تهران / شهادت: 1363 جزيرۀ مجنون. شكر و سپاس، او را كه رهبري بيدار و آگاه نصيب ما كرد تا ما را از خواب غفلت بيدار كند. خدا را شكر مي‌گويم كه مرا در اين موقعيت از زمان قرار داد و مرا با تمام مشكلات و آزمايش‌ها مورد امتحان قرار داد و ما را از تاريكي و ظلمت بيرون آورد و دل‌هاي ما را به نور ايمان منوّر كرد. سپاس به درگاهش كه مرا موفق داشت تا در راهي قدم بگذارم كه رضا و خشنودي او در آن است. پروردگارا! مرا از شهيدان و از لشكريان خود قرار ده؛ زيرا لشكر تو پيروز است. خدايا! ما را از كساني قرار ده كه تو آنها را به درگاهت قبول كردي. خدايا! به ما خلوص نيّت ده تا در كارهايمان خلوص داشته باشيم.
گويندهشهيد محمدقاسم مشهدي ملكي
گويندهشهيد محمدقاسم مشهدي ملكي
منبعمعماي حضور
ناشرمؤسسه فرهنگي سماء
سال چاپ1382
نوبت چاپاول
صفحه135
گردآورندهطيبه فرد

/// آخرین گزیده‌ها