// گزیده های معارفی / کلمات قصار

لزوم آخرت‌انديشي و توشه‌اندوزي براي آخرت

عنوانلزوم آخرت‌انديشي و توشه‌اندوزي براي آخرت
متنشهيد رضا زماني دره بيدي / تولد: 1349 نجف‌آباد اصفهان / شهادت: 1367 شلمچه. اي كسي كه اين وصيت‌نامه را خواهي خواند (و يا خواهي شنيد) از تو مي‌خواهم كه به اين سؤالات جواب دهي. آيا فكر كرده‌اي كه براي چه به اين دنيا آمده‌ايم؟ آيا فكر كرده‌اي كه چرا مي‌رويم؟ آيا فكر كرده‌اي كه هر لحظه، امكان رفتنمان هست؟ ـ حالا يا دو روز زودتر يا ديرتر، بيشتر يا كمتر ـ آيا فكر آينده را كرده‌ايد؟ آيا توشه‌اي براي روز آخرت جمع كرده‌ايد؟ بدون توشه و آذوقه چگونه مي‌خواهيد به آخرت سفر كنيد؟ اي انساني كه هر لحظه خواهي رفت، چرا به دنيا دل بسته‌اي؟ چرا به جاي عبادت و نماز، در ماديات غرق شده اي؟ سرانجام همه ما، در خاك خواهد بود. بياييد تا به تاريكي و تنهايي قبر فكر كنيم.
گويندهرضا زماني دره بيدي
گويندهرضا زماني دره بيدي
منبعسايت اطلاع رساني كنگره شهداي روحاني كل كشور (/http://www.jelveisar.ir)

/// آخرین گزیده‌ها