// گزیده های معارفی / کلمات قصار

علي(ع) مظهر صبر و حلم الهي

عنوانعلي(ع) مظهر صبر و حلم الهي
متنخدايا! تو را شكر مي‌كنم كه با فقر آشنايم كردي تا رنج گرسنگان را بفهمم و فشار دروني نيازمندان را درك كنم. خدايا! تو را شكر مي‌كنم كه باران تهمت و دروغ و ناسزا را عليه من سرازير كردي تا در ميان طوفان‌هاي وحشتناك ظلم و جهل و تهمت غوطه‌ور شوم‌ و ناله حق‌طلبانه من در برابر غرش تندرهاي دشمنان و بدخواهان محو و نابود گردد و در دامان عميق و پرشكوه درد،‌ سر به گريبان فطرت خود فرو برم و درد و رنج علي را تا اعماق روحم احساس كنم، علي بزرگ، علي نمونه، علي مظهر اسلام و عنايت و عبادت و محبت و ايمان و عشق و تكامل كه با تمام عظمتش و با تمام درخشش خيره‌كننده‌اش، بيش از هر كس مورد تهمت و دروغ و ناسزا قرار گرفت، و بيش از هرار و چهارصد سال تاريخ، و هزارها عبرت روزگار، هنوز هم هجوم تبليغات شوم طاغوتيان، در اذهان اكثريت مسلمانان باقي مانده است و شخصيت بي‌همتاي اين نمونه روزگار براي ميليون‌ها بشر ناشناخته مانده است.
گويندهشهيد دكتر مصطفي چمران
گويندهشهيد دكتر مصطفي چمران
منبعبينش و نيايش
نويسندهدكتر مصطفي چمران
ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامي
محل چاپتهران
سال چاپ1386
نوبت چاپپانزدهم
صفحه78

/// آخرین گزیده‌ها