// گزیده های معارفی / کلمات قصار

مقام و ارزش شهادت ـ تأثيرات بي‌مانند شهادت

عنوانمقام و ارزش شهادت ـ تأثيرات بي‌مانند شهادت
متنتولد: 1333 داراب فارس / شهادت: 1365 شلمچه / سن: 32 سال / مزار: دارالرحمه شيراز. ...شهادت آن‌چنان شيرين و لذت‌بخش است كه با هيچ‌كدام از وعده‌هاي دنيوي او را مقايسه‌اي نيست،‌ شهادت كه دشمن با هيچ سلاحي عليه او نمي‌تواند به مبارزه آيد و همه تيغ‌هاي دشمن در مقابلش كند و بي‌اثر است.
گويندهشهيد محمد اسلامي‌ نسب
گويندهشهيد محمد اسلامي‌ نسب
منبعسايت صبح (/www.sobh.org) به نقل از: كتاب سهمي از آفتاب و خلاصه خوبي‌ها جلد 1

/// آخرین گزیده‌ها