// گزیده های معارفی / کلمات قصار

توصيه به مسئولين نظام در خصوص مردم و شهدا

عنوانتوصيه به مسئولين نظام در خصوص مردم و شهدا
متنتولد: 1337 نجف‌آباد اصفهان / شهادت: 1364. مسئولين ارگان‌ها، ادارات و دانشگاهي‌ها بايد بدانند كه هر چه مقام آنها بالاتر باشد، مسئوليت آنها در مقابل خدا و خون شهدا و اين ملت مظلوم بيشتر است. فكر نكنند كه وارث خون شهدا مي‌باشند، بلكه بايد خدمتگزار اين ملت باشند و از روي عدالت رفتار نموده و از كم‌كاري و اسراف بپرهيزند و اگر چنين نكنند، عذابي سخت در انتظار آنهاست.
گويندهشهيد ابوالقاسم حجتي
گويندهشهيد ابوالقاسم حجتي
منبعسايت صبح (/www.sobh.org) به نقل از: كتاب ره يافتگان وصال.

/// آخرین گزیده‌ها