// گزیده های معارفی / کلمات قصار

درخواست رحمت و مغفرت ـ خلوص بندگي

عنواندرخواست رحمت و مغفرت ـ خلوص بندگي
متنتولد: 1348 قم / شهادت: 1365 پاسگاه زيد. بار الها! گنهكارم، عاصي‌ام، خاطي‌ام، مجرمم، مُسرفم و از همه بدتر تابع نفس خويشم. از تو طلب عفو مي‌كنم و مي‌خواهم كه در حق من انزال رحمت و مغفرت بنمايي كه اگر مُردم خالص بميراني و اگر ماندم خالص بنمايي كه ديگر چنين صفاتي در من نباشد. چرا كه تخفيف عذاب و كثرت مغفرت از درگاه تو است.
گويندهشهيد حسين خادمي كوشا
گويندهشهيد حسين خادمي كوشا
منبعمعماي حضور
ناشرمؤسسه فرهنگي سماء
محل چاپقم
سال چاپ1382
نوبت چاپاول
صفحه46
گردآورندهطيبه فرد

/// آخرین گزیده‌ها