// گزیده های معارفی / کلمات قصار

در انتظار وصال جانان ـ شهادت، سعادت ابدي

عنواندر انتظار وصال جانان ـ شهادت، سعادت ابدي
متنتولد: 1345 نجف‌آباد اصفهان / شهادت: 1367 شلمچه / سن: 22 سال. در اين لحظات در انديشه‌اي ژرف به آينده مي‌نگرم و به نهايت آن به ليلة‌القدر خويش، به آن ليلة‌القدري كه «خير من الف شهر» من است، مي‌انديشم. به آن ليلةالقدري كه «تنزل الملائكه والروح» راوي اهل سعادت است و اگر اين سعادت نصيبم گردد «مطلع الفجر» من در آن ليل است. آري چراكه پس از روزها و سال‌ها اكنون ليلي بر من مي‌گذرد كه زمان گرفتن نتيجه حياتم در آن قرار دارد و من از اين «ليلةالقدر» انتظار «مطلع الفجر» را دارم و انتظار رسيدن به سعادت را و انتظار لقاء معبود خويش را. خدايا! مي‌نگرم كه عاقبت بر من منت نهاده‌اي و اين سعادت را نصيبم گرداندي و اكنون «فزت و رب الكعبه»!
گويندهشهيد منصور حاجي اميني
گويندهشهيد منصور حاجي اميني
منبعآخرين حرف اول
نويسندهحسين رضايي و رسول اخوي
ناشرشاهد
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپاول
صفحه36

/// آخرین گزیده‌ها