// گزیده های معارفی / کلمات قصار

مناجات

عنوانمناجات
متنشهيد محمدمهدي بحريني / تولد: 1345 آبادان / شهادت: 1367 حلبچه. پروردگارا! كريما! اي محبوب محبان! اي معشوق عاشقان! اي نجات‌بخش گمراهان! اي قبله مخلصان! اي نواي بي‌نوايان! كدام عاشق دلباخته به درگاه لطفت آمد و به وصال تو نرسيد؟ آنان كه در اين درياي پرخروش حيات به جست‌وجويت پرداختند تو را يافتند و آنان كه با عشق به ديدارت با پاي دل به سويت آمدند با ديده جان به ديدارت نائل شدند.
گويندهشهيد محمدمهدي بحريني
گويندهشهيد محمدمهدي بحريني
منبعهزار حنجره آواز
نويسندهمحمد خامه‌يار
ناشررهپويان
محل چاپتهران
سال چاپ1383
نوبت چاپاول
جلد6
صفحه19

/// آخرین گزیده‌ها