// گزیده های معارفی / کلمات قصار

اهميت اسلام

عنواناهميت اسلام
متنشهيد حسين پانبردان / تولد: 1346 تهران / شهادت: 1365 سومار. اي مردم! به خون تمام شهدا شما را قسم مي‌دهم كه به موازين و مقدسات اسلام احترام بگذاريد و پيرو خط رهبري باشيد. اي مردم! به خدا قسم قيامتي است و براي اينكه سعادتمند شويد بايد اعمال نيك انجام دهيد. قدر همديگر را بدانيد و به يكديگر احترام بگذاريد.
گويندهحسين پانبردان
گويندهحسين پانبردان
منبعهزار حنجره آواز
نويسندهمحمد خامه‌يار
ناشرشاهد
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپاول
جلد4
صفحه148

/// آخرین گزیده‌ها