// گزیده های معارفی / کلمات قصار

شكر و سپاس حضرت حق

عنوانشكر و سپاس حضرت حق
متنتولد: 1365 شلمچه / شهادت: 1344 دامغان. خداوندا، سپاس تو را، به خاطر اينكه بر بنده ضعيف و ناتوان خويش منت نهادي و شيريني حركت و مبارزه در جهت خودت را بر كام تلخم چشاندي تا بتوانم جداي از همه تعلقات دنيايي به عظمت‌هاي فراواني كه به من ارزاني داشته‌اي بينديشم و براي رسيدن به آن كوشا باشم!
گويندهرمضان بينائيان
گويندهرمضان بينائيان
منبعسايت كنگره سرداران و 3000 شهيد استان سمنان (/www.3000shahid.ir)

/// آخرین گزیده‌ها