// گزیده های معارفی / کلمات قصار

مناجات عاشقانه

عنوانمناجات عاشقانه
متنتولد: 1343 ميانه / شهادت: 1364 جزيره مجنون. خدايا! اگر مي‌خواستي كه در گمراهي به سر برم هدايتم نمي‌كردي و اگر مي‌خواستي كه در گمراهي، ميان مخلوقات، مفتضحم كني، مرا عافيت نمي‌دادي و به جبهه رهنمون نمي‌ساختي. الهي هرگاه كه تجلي مي‌كني، خود را عاشقت مي‌بينم و احساس آرامش و راحتي سراسر وجودم را فرا مي‌گيرد و خود را تنها و بي‌‌كس نمي‌يابم.
گويندهمحمدعلي آقا لار
گويندهمحمدعلي آقا لار
منبعسايت اطلاع‌رساني كنگره شهداي روحاني كل كشور (/http://www.jelveisar.ir)

/// آخرین گزیده‌ها